برای  توتی و هم نسلان درخشانش / کاش هرگز پیر نمی شدی ال کاپیتانو (یادداشت)

www.varzesh3.com/news/1413569/کاش-هرگز-پیر-نمی-شدی-ال-کاپیتانو-(یادداشت)

5 مه 2017 ... برای توتی و هم نسلان درخشانش. کاش هرگز پیر نمی شدی ال کاپیتانو (یادداشت). بعد از توتی برای ما از رم فقط می ماند یک تیم معمولی، یک دنیا حسرت ...


  • دیگر صفحات »
  • 1
  • 2
  • 3