علت مسمومیت دانشجویان شیراز چه بود؟

www.isna.ir/news/96021408787/علت-مسمومیت-دانشجویان-شیراز-اعلام-شد

4 مه 2017 ... رییس صندوق رفاه دانشجویان در توضیح علت مسمومیت غذایی دانشجویان ... مسموم‌ شده در شیراز وجود نداشته و احتمال زیاد ویروس علت این مسومیت بود.


www.isna.ir/news/96021408435

4 مه 2017 ... وزیر علوم با اشاره به مسمومیت دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز با تاکید بر اینکه حال بسیاری از دانشجویان بهبود یافته گفت: علت ...


www.asriran.com/fa/news/537256/علت-مسمومیت-دانشجویان-شیراز-چه-بود

4 مه 2017 ... رییس صندوق رفاه دانشجویان در توضیح علت مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه باهنر شیراز گفت: مشکلی در تغذیه دانشجویان مسموم‌ شده در شیراز وجود ...


fararu.com/fa/news/314604/بررسی-علت-مسمومیت-دانشجویان-شیراز

وزیر علوم با اشاره به مسمومیت دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز با تاکید بر اینکه حال بسیاری از دانشجویان بهبود یافته گفت: علت مسمومیت این ...


www.mehrnews.com/news/3999445/علت-نهایی-مسمومیت-دانشجویان-دانشکده-فنی-شیراز-مشخص-شد

9 ژوئن 2017 ... رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: علت نهایی مسمومیت دانشجویان ... فنی شهید باهنر شیراز مشخص شد و مسمومیت ناشی از یک نوع ویروس بود.


www.yjc.ir/fa/news/6121095/علت-نهایی-مسمومیت-دانشجویان-دانشکده-فنی-شیراز-مشخص-شد

9 ژوئن 2017 ... رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: علت نهایی مسمومیت دانشجویان ... فنی شهید باهنر شیراز مشخص شد و مسمومیت ناشی از یک نوع ویروس بود.


www.tabnak.ir/fa/news/690728/مسمومیت-129-دانشجو-در-شیراز

3 مه 2017 ... مسمومیت 129 دانشجو در شیراز ... علت مسمویت دانشجویان این دانشکده هم اینک در دست بررسی است. ... من خودم دانشجوی همین دانشگاه بودم غذای اون شب کباب قیمه بود که ظاهرا گوشت آن مال 3 سال پیش بوده و بسیار سمی بوده که متاسفانه در ...


tabnakfars.ir/fa/news/420057/علت-مسمومیت-دانشجویان-شیراز-غذای-آلوده-بوده-است

7 مه 2017 ... رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مسمومیت دانشجویان دانشکده شهید باهنر شیراز مسمومیت غذایی تشخیص داده شد.


www.jamaran.ir/بخش-بازنشر-59/639224-مسمومیت-غذایی-عامل-بیماری-دانشجویان-شیراز

7 مه 2017 ... ... علت مسمومیت دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز ... ها نمونه برداری کردند که بررسی ها گویای مسمومیت غذایی این دانشجویان بود.


  • دیگر صفحات »
  • 1
  • 2
  • 3