نامزدها نسبت به اعلام رسانه‌های تبلیغاتی خود در فضای مجازی اقدام کنند

www.yjc.ir/fa/news/6073771/نامزدها-نسبت-به-اعلام-رسانه‌های-تبلیغاتی-خود-در-فضای-مجازی-اقدام-کنندراه-اندازی-سامانه-بیتاک-برای-ساماندهی

نامزدها نسبت به اعلام رسانه‌های تبلیغاتی خود در فضای مجازی اقدام کنند/راه اندازی سامانه به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستاد انتخابات کشور با صدور ...


sadnanews.com/fa/news/202/نامزدها-نسبت-به-اعلام-رسانه‌های-تبلیغاتی-خود-در-فضای-مجازی-اقدام-کنند-اعلام-رسانه‌های-تبلیغاتی-در-سامانه-بیتاک

4 مه 2017 ... ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نامزدهای انتخابات لازم است با مراجعه به سامانه بیتاک و استفاده از راهنمای مربوطه، در چارچوب قوانین و ...


stnews.ir/1396/02/17/تبلیغات-مجازی-نامزدهای-انتخابات-ریاس

7 مه 2017 ... لازم است نامزدهای انتخاباتی نیز با مراجعه به سامانه بیتاک و استفاده از راهنمای ... در فضای مجازی نسبت به اعلام رسانه های تبلیغاتی خود اقدام کنند.


www.fardayehormozgan.com/view/1341/دستورالعمل-فعالیت‌های-تبلیغاتی-انتخابات-در-فضای-مجازی-منتشر-شد

5 مه 2017 ... تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات ... نامزدهای انتخاباتی و ستادهای آنان صرفا از رسانه‌های ارائه تبلیغات ثبت شده در سامانه ... نسبت به ثبت چارچوب تبلیغی مورد توافق (در توافقنامه یا قرارداد) خود با ارائه‌دهنده محتوا، در بستری کپارچه تبلیغات انتخابات کشور(بیتاک) اقدام کنند.


www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/14/1397653/ستاد-انتخابات-نامزد-های-انتخابات-رسانه-های-تبلیغاتی-خود-را-اعلام-کنند

براساس این دستورالعمل سامانه بیتاک به عنوان واسط ارتباطی میان مردم، نامزد‌های انتخابات، ... انتخابات در فضای مجازی نسبت به اعلام رسانه‌های تبلیغاتی خود اقدام کنند.


moi.ir/Portal/home/?news/469742/469971/492599/انتشار-متن-کامل-دستورالعمل-فعالیت‌های-تبلیغاتی-انتخابات-در-فضای-مجازی

4 مه 2017 ... رسانه های ارایه تبلیغات: انواع رسانه های ارتباطی در فضای مجازی که از طریق ... انتشار دهنده محتوا به نامزدها ارایه می کند نظیر ارسال تعداد خاصی پیامک، انتشار ... نسبت به ثبت چارچوب تبلیغی مورد توافق (در توافقنامه یا قرارداد) خود با ارایه دهنده محتوا، در بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور (بیتاک) اقدام نمایند.


golestanp.ir/news/akhbar-ostandari/33424-صدور-اطلاعیه-شماره-9-ستاد-انتخابات-کشور.html

4 مه 2017 ... نامزدهای انتخابات با مراجعه به سامانه بیتاک، رسانه های تبلیغاتی خود را اعلام ... در فضای مجازی نسبت به اعلام رسانه های تبلیغاتی خود اقدام کنند.


www.saat24.com/news/260406

8 مه 2017 ... رسانه های ارایه تبلیغات: انواع رسانه های ارتباطی در فضای مجازی که از طریق آن ... انتشار دهنده محتوا به نامزدها ارایه می کند نظیر ارسال تعداد خاصی پیامک، انتشار ... نسبت به ثبت چارچوب تبلیغی مورد توافق (در توافقنامه یا قرارداد) خود با ارایه ... را به ستاد انتخابات کشور اعلام و ستاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.


ostan-ks.ir/media/701262/دستورالعمل-فعالیتهای-تبلیغات-انتخابات-در-فضای-مجازی.pdf

ابلاغ گردیده است، دستورالعمل فعالیتهای تبلیغی انتخابات در فضای مجازی مشتمل ... عبارت است از خدمتی که انتشار دهنده محتوا به نامزدها ارایه می کند نظیر ارسال ... دهنده محتوا، در بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور(بیتاک) اقدام نمایند. ... رفع مشکل، نماید و مراتب را از طریق رسانه های ارائه تبلیغات خود به عسوم اطلاع رسانی نمایند.


razavi.farsnews.com/news/13960216000410

6 مه 2017 ... ... کشور، لازم است نامزد های انتخابات با مراجعه به سامانه بیتاک و استفاده از راهنمای ... در فضای مجازی، نسبت به اعلام رسانه های تبلیغاتی خود اقدام کنند.


  • دیگر صفحات »
  • 1
  • 2
  • 3